Disclaimer

De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van producten. Lees voor gebruik van de op deze site gekochte producten altijd de informatie van de fabrikant van de producten (verpakking, etiket en bijsluiter) aandachtig door. Raadpleeg altijd uw eigen arts, specialist of fysiotherapeut, zeker bij blijvende klachten of aandoeningen. Alle informatie op de website - daaronder valt ook informatie die gerelateerd is aan medische en gezondheidsklachten, producten en behandelingen - is alleen voor informatieve doeleinden bestemd. Het is geen vervanging van het advies van een (eigen) arts, specialist, fysiotherapeut of informatie op een productverpakking, etiket of in een bijsluiter. www.hielspoor.info is op geen enkele wijze aansprakelijk voor bijwerkingen, klachten, gezondheidsproblemen of lichamelijk letsel die voortvloeien uit of te herleiden zijn naar het gebruik van de op deze site aangekochte producten

De op de site getoonde informatie is door www.hielspoor.info met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door www.hielspoor.info afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

www.hielspoor.info onderhoudt deze site voor informatieve, educatieve en communicatieve doeleinden. www.hielspoor.info heeft deze site opgezet voor informatieve, educatieve en communicatieve doeleinden.

Deze website kan algemene informatie bevatten die verwijst naar verschillende medische toestanden en hun behandeling. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is zeker niet bedoeld als substituut voor advies dat verstrekt wordt door een dokter of om het even welke andere gekwalificeerde professional uit de gezondheidszorg.

Het is niet aangewezen dat u de informatie op deze website gebruikt om zelf een diagnose te stellen over een probleem in verband met uw gezondheid of conditie of met een ziekte. Hiervoor dient u altijd een dokter of andere professional uit de gezondheidszorg te raadplegen.

www.hielspoor.info is een onderdeel van INLAY - maatwerk orthopedische inlegzolen, H.Dunantweg 4, 9765EP Paterswolde, ingeschreven bij de kvk te meppel onder nummer 04076248.
 
 
 
 
  | Home | Hielspoor/Fascitis plantaris | Achillespeesklachten | Nu bestellen! | Privcacy | Disclaimer | contact | Links |